Kommunikationsråd

Hitta på sidan

Kommunikationsrådet är ett strategiskt organ med uppgift är att bereda och lämna förslag på hur myndigheten bedriver kommunikationsverksamhet.

Rådets ansvar

Rådet ska bidra till myndighetens omvärldsanalys och lämna förslag till årlig kommunikationsplan för genomförande av myndighetens verksamhetsplan. Rådet har ansvar för att följa upp genomförandet av myndighetens kommunikationsstrategi.

Kommunikationsrådet är ett beredande organ. Beslut om kommunikationsaktiviteter fattas i linjeorganisationen i enlighet med besluts- och arbetsordningen.

Kommunikationsrådet leds av kommunikationschefen. I rådet är myndighetens avdelningar representerade genom en biträdande avdelningschef eller enhetschef. Rådet sammanträder efter egen plan. Kommunikationschefen ansvarar för beredning av dagordning och ärenden inför rådets sammanträden.

Publicerad: 2018-03-08
Sidansvarig: Webbredaktion