Anslagsråd

Hitta på sidan

Anslagsrådet är ett strategiskt organ för beredning, samordning och uppföljning av hur myndigheten använder anslag, fondmedel och frågor om långsiktig finansiering.

Rådet ska verka för att säkerställa den strategiska inriktning på hur myndighetens anslag används samt tydliggöra och synliggöra myndighetens prioritering av anslagens medel.

Med utgångspunkt i myndighetens verksamhetsstrategi bereds förslag till inriktning för anslagens användning, förslag till årlig budget, uppföljning av anslagens nyttjande med avseende på besluts- och utbetalningstakt samt förslag till budgetjustering.

Rådet bereder årligen förslag till treårigt budgetunderlag till regeringen. Beslut fattas i linjeorganisationen i enlighet med besluts- och arbetsordningen.

Anslagsrådet leds av biträdande generaldirektören. I rådet är myndighetens avdelningar representerade genom avdelningschef eller biträdande avdelningschef.

Ekonomichefen deltar i rådet. Ekonomichefen bereder dagordning och ärenden inför rådets sammanträden tillsammans med utpekad ansvarig från respektive avdelning.

Publicerad: 2018-03-08
Sidansvarig: Webbredaktion