Utredning av licensprövningar och beståndsuppskattningar för att möjliggöra nyetablering av småskaligt fiske (2023)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ska efter dialog med berörda myndigheter utreda hur beståndsuppskattningar kan utvecklas för att möjliggöra nyetableringar av ett konkurrenskraftigt småskaligt fiske i våra insjöar och längs våra kuster.

Myndigheten ska utgå från data och beståndssituation. Undantag från behovet av yrkesfiskarlicens för småskaligt fiske för egen livsmedelsverksamhet bör också övervägas. Beståndsuppskattningarna ska även kunna bidra till miljöövervakning.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (blivande Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) senast den 30 december 2023.

Ansvarig enhet

Fisketillståndsenheten

Publicerad: 2023-01-12
Sidansvarig: Webbredaktion