Metod för uppföljning av miljötillståndet i vattenförekomster (2020)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ska tillsammans med de länsstyrelser som är vattenmyndigheter utveckla en metod för uppföljning av miljötillståndet i ett urval representativa vattenförekomster.

Metoden ska utgå från vattenförvaltningens system för statusklassificering och bland annat innebära att de statusklassningar som genomförs vid olika tidpunkter blir jämförbara. I möjligaste mån ska tillgängliga data och miljöövervakningsprogram användas.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 1 februari 2021.

Ansvarig enhet

Vattenmiljöenheten

Publicerad: 2020-01-07
Uppdaterad: 2020-02-06
Sidansvarig: Webbredaktion