Hitta på sidan

Förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden

Havs- och vattenmyndigheten ska utreda och föreslå ändringar i fiskeförordningen (1994:1716) för att genomföra ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen.

I uppdraget ingår att sammanställa och beskriva alla befintliga undantag från trålfiskeförbudet både i och utanför marina skyddade områden innanför trålgränsen.
Havs- och vattenmyndigheten ska vidare redovisa hur ett generellt stopp för bottentrålning kan införas i övriga svenska skyddade områden utanför trålgränsen och tillämpas även på utländska fiskefartyg.

Redovisning

Ansvarig enhet

Fiskeregleringsenheten

Publicerad: 2020-02-05
Uppdaterad: 2020-09-01
Sidansvarig: Webbredaktion