Remiss om förslag till havsplaner

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till statliga havsplaner för Sverige. Mellan den 15 februari och den 15 augusti 2018 höll HaV samråd för att ta emot synpunkter på förslagen.

Inbjudan till samråd om förslag till havsplaner

Det är många som ska samsas om havet. Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till statliga havsplaner för Sverige. Havsplanerna blir vägledande för myndigheter och kommuner när de planlägger, ger tillstånd eller förvaltar havet. Näringsidkare kan också få vägledning av planerna. För att havplanerna ska bli så bra som möjligt har vi under samrådsperioden efterfrågat förbättringsförslag och tankar om sådant vi bör veta.

Förslagen till havsplaner har vi tagit fram efter samverkan med andra myndigheter och efter dialog med branschorganisationer, intresseföreningar, kustkommuner och grannländer.

Om havsplaner

Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet. En havsplan ger vägledning kring vad som är den bästa användningen av havet. Planerna ska förena näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. En havsplan är en strategisk plan med stora drag och få detaljer.

Så gick samrådet till

Samrådet pågick mellan den 15 februari och den 15 augusti 2018. Samrådet hölls nationellt, regionalt och med grannländer. Vi har under samrådsperioden ordnat ett antal möten med representanter för olika grupper.

Dokument

Handlingar för samrådet är de pdf:er ni hittar här nedan och på vår webbsida Förslag till havsplaner.

Förslag till havsplan

Publicerad: 2018-02-15
Sidansvarig: Webbredaktion