Miljökonsekvensbeskrivning – Västerhavet, samrådshandling

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till Havsplan Västerhavet.

Sammanfattning

Analysen identifierar och beskriver de direkta och indirekta effekter som havsplanen kan medföra på människor och miljön, dels på hushållningen med vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi.

Publicerad: 2018-04-10
Sidansvarig: Webbredaktion