Hållbarhetsbedömningar av förslag till havsplaner – samlingsdokument och metodbeskrivning

Denna rapport är ett samlingsdokument inklusive metodbeskrivning för de hållbarhetsbedömningar som genomförts av förslagen till havsplaner 2018.

Sammanfattning

HaV har tagit fram hållbarhetsbedömningar av samrådsversionerna av förslagen till havsplaner 2018. Hållbarheten har bedömts utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Miljödelen baseras på de miljökonsekvensbeskrivningar som tagits fram parallellt. Bedömningarna ger en samlad bild av hur förslagen till havsplaner bidrar till hållbar utveckling.

Publicerad: 2018-04-24
Sidansvarig: Webbredaktion