Uppdrag att utarbeta gemensamma rekommendationer om bevarandeåtgärder i marina skyddade områden (2021)

Hitta på sidan

Regeringen uppdrar åt HaV att i dialog med andra berörda EU-medlemsstater och i samråd med berörda intressenter utarbeta gemensamma rekommendationer om bevarandeåtgärder i flera marina skyddade områden.

HaV har två regeringsuppdrag om att i dialog med andra berörda EU-medlemsstater och i samråd med berörda intressenter utarbeta gemensamma rekommendationer om bevarandeåtgärder i marina skyddade områden för att efterleva skyldigheter som följer av EU:s miljölagstiftning.

År 2021 fick myndigheten ett regeringsuppdrag om att utarbeta gemensamma rekommendationer om bevarandeåtgärder med fokus på skydd av tumlare i:

 • Hoburgs bank och Midsjöbankarna
 • Sydvästskånes utsjövatten
 • Havet kring Ven samt
 • Nordvästra Skånes havsområde.

I januari 2022, fick myndigheten i uppdrag att också gå vidare med följande marina skyddade områden:

 • Finngrundet - Västra banken
 • Finngrundet - Norra banken
 • Finngrundet - Östra banken
 • Svenska Högarna
 • Ottenby rev
 • Falsterbohalvöns havsområde
 • Foteviksområdet
 • Bunkeflo strandängar
 • Löddeåns mynning
 • Salvikens strandängar
 • Lundåkrabukten och
 • Balgö.

Båda uppdragen ska slutredovisas när de gemensamma rekommendationerna om bevarandeåtgärder för de angivna marina skyddade områdena är framtagna. Myndigheten ska inkomma med en lägesrapport om
genomförandet av uppdragen till regeringen årligen. Myndigheten lämnade en första lägesrapport till regeringen den 28 maj 2021 för de fyra marina skyddade områden där fokus är skydd av tumlare. I slutet av maj 2022 och 2023 lämnades en lägesrapport för samtliga områden om genomförandet av uppdragen till regeringen.

Publicerad: 2021-05-21
Uppdaterad: 2023-06-01
Sidansvarig: Webbredaktion