Bilder och foto

Hitta på sidan

Texten nedan är ett verktyg och en inspirationsreferens när foton ska tas fram. Riktlinjerna ser till att HaV:s foton får ett konsekvent manér och blir användbara i så många olika sammanhang som möjligt. Vid frågor om bilder kontakta kommunikationsenheten.

Allmänna principer och anvisningar

Nedan finns några allmänna principer och anvisningar och inspirationsexempel för några av de vanligaste motiven: havsmotiv och landskap, djur- och växtliv, människor samt vattenrelaterade verksamheter.

Färgton

Inga filter eller artificiella färgtoningar bör användas för HaV:s foton. Detta för att framhäva de naturliga färgerna i de svenska miljöerna och vattnen, samt för att undvika att bildernas uttryck blir daterat i framtiden.

Perspektiv

Eftersom HaV har ett brett verksamhetsområde är det viktigt att visa våra ämnen från flera olika vinklar – storslaget och nära, smått och stort, öde och myllrande, uppifrån eller från sidan.

Uttryck

Sträva efter att uppnå ett sakligt och verklighetsförankrat uttryck i bilderna, så att de speglar HaV:s aktiviteter på ett trovärdigt sätt. När bildbyråbilder ska köpas in, se till att de håller hög kvalitet och är tagna i svenska miljöer.

Exempelbilder HaV

Havsmotiv och landskap

Ett vanligt motiv för HaV är av naturliga skäl vyer över hav. För att undvika ett enformigt intryck är det bra att tänka på att visa olika aspekter av havet. Exempel på variationer på en klassisk horisontbild kan vara ett utsnitt av vågor, havet sett från fågelperspektiv, en vy från hav mot land eller en undervattensbild.

Exempelbilder HaV

Djur- och växtliv

Flora och fauna kan avbildas både i sin naturliga miljö, i samband med fiske eller undersökning, eller frilagda. Var noga med att arterna som avbildas härstammar från Norden, om inte det finns en speciell anledning att visa djur från någon annan plats.

Exempelbilder HaV

Människor, verksamhets och imagebilder

Denna kategori innefattar bilder på människor i samband med aktiviteter eller miljöer som har med HaV:s verksamhet att göra. Dessa bilder bör ha ett dokumentärt uttryck och undvika en uppställd eller konstlad känsla. Både perspektiv där betraktaren befinner sig på avstånd och bilder där den får komma nära är användbara. Tänk på att spegla en mångfald inom kön, etnicitet och ålder för att representera HaV:s breda intressentgrupp.

Exempelbilder HaV

Porträttbilder

Porträttbilder används i första hand i samband med innehåll som handlar om en specifik person, i samband med till exempel en artikel eller ett evenemang. Dessa kan med fördel tas i naturmiljö när det är möjligt. Undvik dock att använda porträttbilder när innehållet är mer allmänt, välj då hellre en imagebild.

Exempelbilder HaV

Interna bilder

Bilder på v egna verksamhet, personal och lokaler. Dessa bilder används ofta i material som handlar om myndigheten eller i rekryteringssyften. Även här är det bra att avbilda personer som är aktiva i sin arbetsroll, i en naturlig arbetssituation.

Exempelbilder HaV

I verksamhet

Denna kategori omfattar bilder från olika verksamheter och näringar som har med hav och vattendrag att göra. Dessa skildras med ett redovisande och verklighetsnära uttryck.

Exempelbilder HaV
Publicerad: 2020-01-07
Uppdaterad: 2021-02-24
Sidansvarig: Webbredaktion