Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bedömningsgrunder Föreskrift Miljökvalitetsnormer Miljöövervakning Vattendirektivet Vattenförvaltning Åtgärdsprogram

Vägledning för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Nedan finner du nationell vägledning för vattenförvaltning. Förutom i listan nedan finner du också vägledning för vattenförvaltning, per moment i förvaltningscykeln

Det finns även vägledning på EU-nivå om vattendirektivet

Vägledning om rapporteringen i samband med ramdirektivet för vatten 2016Word (svensk översättning av den EU-gemensamma)

För vägledning om grundvatten, se SGU:s websida med föreskrifter och vägledningar inom vattenförvaltningsarbetet.

Föreskrifter för vattenförvaltning

Vägledningar och handböcker

Tabell: Nationell vägledning för vattenförvaltning
Typ av dokumentNummerTitel
HandbokNV 2006:1Samverkan om vattenförvaltning - information, kommunikation och samråd, Handbok 2006:1
HandbokNV 2007:3Kartläggning och analys av ytvatten, Handbok 2007:3 PDF
HandbokNV 2007:4Om bestämning av kvalitetskrav i ytvattenförekomsterPDF
HandbokNV 2008:2Övervakning av ytvatten, Handbok 2008:2PDF
HandbokNV 2008:4Samhällsekonomisk konsekvensanalys av miljöåtgärder, Handbok 2008:4
HandbokNV 2008:6Åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen, handbok 2008:6PDF
HandbokNV 2009:1Handbok med allmänna råd om miljöbedömning, planer och program.
Vägledning2011-04-29Vägledning om tillämpning av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten inom tillsynsarbetet
Faktablad och rapporterISBN 978-91-620-8323-6Skyddade områden enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljönPDF
Faktablad och rapporterISBN 978-91-620-5799-2Förslag till gränsvärden för särskilda förorenande ämnen
Sammandrag Sammandrag från vägledningsdokument nr 4, enligt EU:s gemensamma genomförandestrategi för ramdirektivet för vatten (2000/60/EG)PDF
VägledningHavs- och vattenmyndighetens rapport 2014:12Vägledning för 4 kap. 9-10 §§ vattenförvaltningsförordningen om förlängd tidsfrist och mindre stränga krav – undantag från att nå en god status/potential till 2015
VägledningHavs- och vattenmyndighetens rappport 2015:9Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vattenPDF
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bedömningsgrunder Föreskrift Miljökvalitetsnormer Miljöövervakning Vattendirektivet Vattenförvaltning Åtgärdsprogram

Publicerad: 2014-03-05
Uppdaterad: 2016-01-29

Sidansvarig: Åsa Andersson