Prövningsgrupper och tidplan

Hitta på sidan

Här hittar du förteckning över prövningsgrupper för omprövning av vattenkraftverk och kartor som visar prövningsgruppernas geografiska avgränsningar.

Förteckning över prövningsgrupper

Enligt förordning om vattenverksamhet ska Havs- och vattenmyndigheten föra en förteckning prövningsgrupper för omprövning av vattenkraftverk och tillhandahålla kartor som visar prövningsgruppernas geografiska avgränsningar.

Förteckningen kan du läsa här: HVMFS 2020:25.

Ändring från 1 december 2022

HaV har beslutat om en ändring i HVMFS 2020:25 genom HVMFS 2022:16. Ändringen gäller ändrad prövningsgruppsgräns mellan prövningsgrupperna 108_E_2 (Lungälven och Bjurbäcksälven) och 108_E_3 (Storforsälven). Ändringen gäller från och med den 1 december 2022 och beror på ett reglertekniskt samband som förbisågs vid den ursprungliga prövningsgruppsindelningen.

Kartor

Kartor som visa prövningsgruppernas geografiska utbredning finns i karttjänsten nedan.

Prövningsgrupper

Använd + knappen för att zooma in i kartan och använd "muspekaren/handen" för att flytta kartan till "XYområdet". När du zoomar in kommer du att se ort och sjönamn.

Klicka på förstoringsglaset för att söka. Du kan till exempel skriva ett namn eller sjö i sökrutan så kommer en adress/namn upp som gör att du hamnar direkt i det "området".

Du ser prövningsgruppens nummer som en sifferkombination i fet stil.

Prövningsgruppens sifferkombination (ID) och namn (text) finns i föreskriften HVMFS 2020:25 Pdf, 220 kB..

Exempelvis:

  • Id-nummer: 1_1 
  • Prövningsgrupp: Torneälven
  • Geografisk avgränsning: Torneälven med tillhörande biflöden.

När du vet namnet (text) på prövningsgruppen kan du hitta datum för anmälan i riksdagens Förordning om vattenverksamhet. Längst ned i dokumentet finns namnet på prövningsgruppen så kan du se tidpunkten när ansökan senast ska vara inlämnad.

Publicerad: 2020-12-10
Sidansvarig: Webbredaktion