Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

Hur gör man om man själv vill ta hand om slammet i slamavskiljaren?

Slam är avfall och det är Naturvårdsverket som har nationellt ansvar för tillsynsvägledning för detta område. I den kommunala renhållningsordningen ska det framgå hur avfall i kommunen ska hanteras. Där bör det finnas information om hur man kan söka dispens från hämtning av slam från slamavskiljare (15 kap. 25 § miljöbalken).

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp