Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

Kan man ställa krav på att analysresultat från provtagning av dricksvatten till anläggningen ska ingå i en tillståndsansökan där fosfor ska fällas med hjälp av fällningskemikalier?

För att fosforfällning ska fungera behöver dricksvattnet ha rätt kvalitet. Om det finns skäl att misstänka att det ingående vattnet inte håller den kvalitet som krävs bör prövningsmyndigheten kräva att analys av det ingående vattnet görs. Prövningsmyndigheten kan sedan bedöma om fosforfällningen kommer att fungera som avsett eller om ytterligare åtgärder behövs.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp