Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

Finns det några bestämmelser om utsläppsvärden för biodammar?

Det finns inga bestämmelser eller andra rekommendationer än de allmänna råden (HVMFS 2016:17) om utsläppsvärden för biodammar. Myndigheten måste utgå från en bedömning i det enskilda fallet när man tar ställning till anläggningstyp och vilken reningsfunktion som behövs. Avgörande är då recipientens känslighet och andra platsspecifika omständigheter.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp