Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten

Regionala vattenförsörjningsplaner

HaV har pekats ut som den myndighet som ska utveckla vägledning kring framtagande och uppdatering av regionala vattenförsörjningsplaner. Vattenförsörjningsplanerna tas oftast fram av länsstyrelserna och ska användas i kommunernas planering.

Regionala vattenförsörjningsplaner syftar till att säkerställa tillgången till vattenresurser för vattenförsörjningen, i ett område på lång sikt. De regionala vattenförsörjningsplanerna tas oftast fram av länsstyrelserna och ska användas i kommunernas planering så att viktiga vattenresurser bevaras och skyddas för framtiden.

Underlag till vägledning

I vattenmyndigheternas åtgärdsprogram har HaV pekats ut som den myndighet som ska utveckla vägledning kring framtagande och uppdatering av regionala vattenförsörjningsplaner, i samverkan med Boverket och andra berörda myndigheter. Vi har undersökt hur man arbetat med frågan genom en enkät riktad till länsstyrelserna. Resultaten från studien finns publicerad i en rapport. Förutom enkäten har centrala aktörer intervjuats om nyttan med regionala vattenförsörjningsplaner, vilka problem sådana bör kunna lösa, samt vad som är viktigt att behandla i en kommande vägledning. Rapporten är tänkt att utgöra ett underlag till en vägledning kring framtagande av regionala vattenförsörjningsplaner.

De riktlinjer som finns idag och som de flesta länsstyrelser använt sig av är en rapport som SGU gav ut 2010. Den nya vägledningen kommer att utgå från SGU:s rapport men ska kompletteras med ny kunskap framför allt om klimatförändringarnas påverkan på vattenförsörjningen. Målet är att ny vägledning ska vara klar i slutet av 2018.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten

Publicerad: 2017-12-04
Uppdaterad: 2018-05-18

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen