Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten

Regionala vattenförsörjningsplaner

HaV ska utveckla vägledningen kring hur man tar fram och uppdaterar regionala vattenförsörjningsplaner. Planerna tas oftast fram av länsstyrelserna och ska användas i kommunernas planering.

Nulägesanalys av länsstyrelsernas arbete

Omslag till rapport. Illustration.

Rapporten är tänkt att utgöra ett underlag till en vägledning kring framtagande av regionala vattenförsörjningsplaner.

Regionala vattenförsörjningsplaner tas fram för att säkerställa tillgången till vattenresurser för vattenförsörjningen, i ett område på lång sikt. De ska användas i kommunernas planering så att viktiga vattenresurser bevaras och skyddas för framtiden.

Underlag till vägledning 

Vi har undersökt hur man arbetat med frågan genom en enkät riktad till länsstyrelserna. Resultaten från studien finns publicerad i en rapport. Förutom enkäten har centrala aktörer intervjuats om nyttan med regionala vattenförsörjningsplaner, vilka problem sådana bör kunna lösa, samt vad som är viktigt att behandla i en kommande vägledning. Rapporten är tänkt att utgöra ett underlag till en vägledning kring framtagande av regionala vattenförsörjningsplaner.

De riktlinjer som finns idag och som de flesta länsstyrelser använt sig av är en rapport som SGU gav ut 2010.

Den nya vägledningen kommer att utgå från SGU:s rapport men ska kompletteras med ny kunskap framför allt om klimatförändringarnas påverkan på vattenförsörjningen.

Ett förslag på ny vägledning gick ut på remiss i juni 2019. Målsättningen är att ha en klar vägledning före årsskiftet.
Remiss om förslaget till vägledning för regional vattenförsörjningsplanering.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten