Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag Internationellt arbete

FN:s havskonferens 2017

Vi ska i dialog med Naturvårdsverket, SIDA, KEMI, Jordbruksverket, SMHI och Transportstyrelsen bistå regeringskansliet med underlag till FN:s havskonferens för att främja genomförandet av hållbarhetsmålen för hav och marina resurser.

Vi ska:

  • Ta fram analysunderlag till stöd för framtagande av svenska positioner inför och under konferensen.
  • i övrigt bistå Regeringskansliet i förberedelser, genomförande och uppföljning av konferensen.

Redovisning

Redovisning sker till Miljö- och energidepartementet efter överenskommelse.

En första redovisning av underlag gjordes av Havs- och vattenmyndigheten i samarbete med Naturvårdsverket den 20 januari. Redovisningen uppdaterades den 13 februari. Underlagen speglar svenska insatser för mål 14 i de globala hållbarhetsmålen. Centrala utmaningar och luckor i genomförandet tas upp.

Följande åtta delområden redovisades: Marin förorening, Marint skräp, Ekosystem, Havsförsurning (med länkar till klimat), Hållbart fiske, Marina skyddade områden, Blå tillväxt och Implementering. Tillsammans med de åtta underlagen redovisades även ett antal goda exempel på insatser där Sverige medverkar och som kan vara av intresse att lyfta fram i arbetet kring konferensen.

Fokus i dessa underlag har främst lagts på nulägesanalys samt på nationella och regionala insatser. Utgångspunkt har varit verksamheter där HaV och Naturvårdsverket har ett ansvar, samt övrig verksamhet som vi har kännedom om via etablerade samarbeten och kontakter.

Ansvarig enhet

Internationella enheten

Publicerad: 2017-01-11
Uppdaterad: 2017-07-05

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen