Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Ledningsgruppen

Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen. Generaldirektören svarar för den löpande verksamheten tillsammans med myndighetens ledningsgrupp.

Ledningsgruppen består av cheferna för våra fyra sakfrågeavdelningar samt  stabschef, personalchef och kommunikationschef.

Ingemar Berglund,  Avdelningschef Planeringsavdelningen.

Vikarierande generaldirektör

Ingemar Berglund
010-698 60 07
ingemar.berglund@havochvatten.se

Maria Hellsten, stabschef.

Stabschef

Maria Hellsten
010-698 60 02
maria.hellsten@havochvatten.se

Anna Jöborn, Avdelningschef Kunskapsavdelningen.

Avdelningschef kunskapsavdelningen

Anna Jöborn
010-698 60 06
anna.joborn@havochvatten.se

Björn Sjöberg,  Avdelningschef Åtgärdsavdelningen.

Avdelningschef avdelningen för havs- och vattenförvaltning

Björn Sjöberg
010-698 60 08
bjorn.sjoberg@havochvatten.se

Johan Löwenadler Davidsson,  Avdelningschef Tillsynsavdelningen.

Avdelningschef avdelningen för verksamhetsstyrning

Johan Löwenadler Davidsson
010-698 60 09
johan.lowenadler-davidsson@havochvatten.se

Maud Larsen, enhetschef kommunikationsenheten.

Kommunikationschef

Maud Larsen
010-6986024
070-8655210
maud.larsen@havochvatten.se

Jennie Knutsson, enhetschefpersonalenheten.

Tillförordnad personalchef

Stefan Rehnström
010-698 61 73
stefan.rehnström@havochvatten.se

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Publicerad: 2013-12-02

Sidansvarig: Marie Larsson