Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Kommunikationsenheten (Kom)

Enheten ansvarar för att driva och utveckla Havs- och vattenmyndighetens kommunikationsarbete.

Enhetens ansvarsområde omfattar särskilt:

  • förvalta digitala kommunikationskanaler
  • uppföljning och analys av utvecklingen inom extern och intern kommunikation
  • profilprogram, mallar och ansvar för rapportserien
  • myndighetens bibliotek
  • styrdokument processer, rutiner och system inom kommunikationsområdet
  • konsultativt stöd och vägledning samt kvalitetssäkring inom kommunikationsområdet
  • säkerställa genomförandet av myndighetens kommunikationsstrategi.

Vi arbetar också med att göra myndighetens arbete och kunskap tillgängligt för myndigheter, allmänhet och andra berörda, på svenska och engelska.

Medarbetare

Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2017-08-15

Sidansvarig: Webbredaktionen