Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Kommunikationsenheten (Kom)

Enheten ansvarar för att driva och utveckla Havs- och vattenmyndighetens kommunikationsarbete.

Enhetens ansvarsområde omfattar särskilt:

  • förvalta digitala kommunikationskanaler
  • uppföljning och analys av utvecklingen inom extern och intern kommunikation
  • profilprogram, mallar och ansvar för rapportserien
  • myndighetens bibliotek
  • styrdokument processer, rutiner och system inom kommunikationsområdet
  • konsultativt stöd och vägledning samt kvalitetssäkring inom kommunikationsområdet
  • säkerställa genomförandet av myndighetens kommunikationsstrategi.

Vi arbetar också med att göra myndighetens arbete och kunskap tillgängligt för myndigheter, allmänhet och andra berörda, på svenska och engelska.

Medarbetare

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2017-08-15

Sidansvarig: Webbredaktionen