Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Havs- och vattenmyndighetens insynsråd

Havs- och vattenmyndigheten har ett insynsråd som regeringen utser. Insynsrådet är rådgivande och säkrar allmänhetens insyn i myndighetens verksamhet.

Ordförande för insynsrådet är vår generaldirektör Jakob Granit, och följande nio personer är utsedda att vara ledamöter från den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2017:

  • Lars Tysklind riksdagsledamot, FP
  • Emma Nohrén, riksdagsledamot, MP
  • Jan-Olof Larsson, tidigare riksdagsledamot, S
  • Leif Denneberg, generaldirektör, Jordbruksverket
  • Lisbeth Schultze, länsöverdirektör, Västra Götaland
  • Åsa Ranung, programchef, WWF
  • Gun Åhrling-Rundström, civilingenjör, Svensk energi
  • Tore Johnsson, Sveriges fiskares riksförbund, SFR

Insynsrådet är ett rådgivande organ. Ledamöternas uppdrag är att säkra allmänhetens insyn i verksamheten och ge råd åt myndighetens generaldirektör.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Publicerad: 2013-12-02
Granskad: 2018-01-16

Sidansvarig: Webbredaktionen