Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Havsmiljödirektivet Lagstiftning

Havsmiljödirektivet – EU:s gemensamma väg mot friska havsområden

Den marina miljön i Europa är ett värdefullt arv som måste skyddas och bevaras. Målet är att alla EU:s havsområden ska ha nått en god miljöstatus senast 2020. Läs här om arbetet med genomförandet av havsmiljöförvaltningen i Sverige.

Schematisk skiss över förvaltningscykeln för havsmiljödirektivet.

Schematisk skiss över förvaltningscykeln för havsmiljödirektivet. Klicka på bilden för att förstora den.

Arbetet med havsmiljöförvaltning enligt havsmiljödirektivet genomförs i olika moment. Först  ska  EU-medlemsländerna bedöma miljöstatusen, och definiera vad god miljöstatus är, i sina marina vatten. Sedan ska de fastställa miljökvalitetsnormer och indikatorer. Efter det ska de ta fram program för övervakning av havsmiljön och ett åtgärdsprogram.

Sedan ska åtgärderna genomföras, följas upp och utvärderas till nästa cykel. Varje cykel är sex år och samma regler gäller för alla EU-länder.

Direktivet omfattar alla marina vatten inom EU, inklusive den ekonomiska zonen. I kustzonen överlappar det ett annat EU-direktiv - ramdirektivet för vatten.

Rapportserie om havsmiljöförvaltning

Rapportserien God havsmiljö 2020 innehåller rapporter från de olika stegen i arbetet med havsmiljöförordningen och havsmiljödirektivet. Du hittar dem på sidan publikationer eller under respektive webbsida för inledande bedömning, god miljöstatus, övervakningsprogram och åtgärdsprogram.

Föreskrift gällande havsmiljö

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer i Nordsjön och Östersjön

Havsmiljödirektivet i Sverige

Havsmiljödirektivet införlivades 2010 i svensk lagstiftning via  havsmiljöförordningen, som följer EU-direktivets innehåll.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för det praktiska genomförandet av havsförvaltningen i Sverige.

De föreskrifter och åtgärder som vi beslutar om innebär att även andra myndigheter får ta ansvar för att Sverige uppfyller direktivets åtaganden. Läs mer här om organisation och ansvarsområden i arbetet med havsmiljödirektivet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Havsmiljödirektivet Lagstiftning

Publicerad: 2014-02-13
Granskad: 2016-02-01

Sidansvarig: Ann-Charlotte Berntsson