Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Skyddade områden

Marina naturreservat

Ett marint naturreservat är ett skyddat område där syftet är att skydda hela eller delar av den marina miljön inom området. Det är länsstyrelser och kommuner som kan inrätta denna typ av skydd och det är också de som ska se till att skyddet är tillräckligt. Inom nätverket av marina naturreservat ryms en mängd olika arter och livsmiljöer, bland andra ögonkoraller, ålgräsängar och musselbankar.

Karta över Sveriges marina naturreservat

Klicka på punkterna för att läsa mer om de marina naturreservaten.

Visa lista över marina naturreservat

Lista över naturreservat
Namn Län Havsareal (hektar) Skyddat sedan
Tromtö Blekinge 920 1982
Utklippan Blekinge 1705 1988
Eriksberg Blekinge 87 1976
Stärnö-Boön Blekinge 900 2014
Blekinge 1437 2008
Tjärö Blekinge 223 1976
Salvorev-Kopparstenarna Gotland 56 017 1987
Gåsholma Gävleborg 306 1972
Storjungfrun Gävleborg 939 2015
Orarna Gävleborg 791 2016
Kungsbackafjorden Halland 4738 2005
Utteros Halland 278 2012
Vendelsöarna Halland 435 2003
Beijershamn Kalmar 216 1943
Norra Tjusts skärgård Kalmar 2165 2012
Värnanäs skärgård Kalmar 1449 1998
Södra Malmö Kalmar 1275 2008
Runnö Kalmar 1850 2008
Rågö Kalmar 628 1980
Bödakustens östra Kalmar 338 1998
Gammalsby sjömarker Kalmar 95 2007
Segersgärde Kalmar 353 1965
Strandskogen Kalmar 39 2009
Örarevet Kalmar 185 1973
Misterhults skärgård Kalmar 6897 1967
Bunkeflo strandängar Skåne 510 2010
Hallands väderö Skåne 1505 1999
Västra Kullaberg Skåne 202 1971
Östra Kullaberg Skåne 162 1965
Foteviksområdet Skåne 1940 2013
Domsten-Viken Skåne 27 1984
Knähaken Skåne 1364 2001
Södra Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad Skåne 205 2008
Falsterbohalvöns havsområde Skåne 41246 1993
Grollegrund Skåne 1579 2012
Fredshög-Stavstensudde Skåne 1021 2015
Jonstorp-Vegeåns mynning* Skåne 1278 2015
Södra Bjärekusten Skåne 4721 2013
Fifång Stockholm 1478 1999
Nåttarö Stockholm 5950 2008
Ålö-Rånö Stockholm 1763 2008
Villinge Boskapsö Stockholm 231 1987
Stora Nassa Stockholm 2663 1965
Arholma-Idö* Stockholm 1328 1978
Askö Södermanland 5218 2004
Skaten-Rångsen Uppsala 1861 1998
Gräsö östra skärgård Uppsala 53441 2013
Holmöarna Västerbotten 20580 1983
Kronören Västerbotten 4468 1975
Örefjärden-Snöanskärgården Västerbotten 47550 1973
Salen Västernorrland 516 2008
Långören Västernorrland 392 2015
Gullmarn Västra Götaland 11740 1983
Nordre älvs estuarium Västra Götaland 5511 2005
Havstensfjorden Västra Götaland 1660 2010
Väderöarna Västra Götaland 18093 2011
Saltö Västra Götaland 199 1966
Kosteröarna Västra Götaland 548 1985
Bua hed* Västra Götaland 80 1977
Västra Rossö* Västra Götaland 131 2015
Galterö naturreservat* Västra Götaland 651 2016
Kosterhavets Nationalpark Västra Götaland 37953 2009
Ödsmåls kile Västra Götaland 179 1974
Kragenäs Västra Götaland 219 1999
Kvädöfjärden Östergötland 3255 1979
Torrö Östergötland 884 1973
Kopparholmarna Östergötland 302 2012
Bråviken Östergötland 8816 1968
Missjö Östergötland 1658 2002
Svensksundsviken Östergötland 1304 1983
Ängelholm Östergötland 812 2016
*gäller de marina delarna

Föreskrifterna i de marina naturreservaten handlar om till exempel förbud mot olika former av exploatering som exempelvis vattenutbyggnad, ankring, muddring och båttrafik. Det gör att naturreservaten fungerar som en fristad för hotade arter och ekosystem.

En marin nationalpark

Kosterhavets nationalpark är Sveriges enda marina nationalpark. Nationalparken som ligger i Västra Götalands län invigdes 2009 och omfattar nästan 38 000 hektar hav.

Marina naturreservat

Sverige har flera marina naturreservat. De skiljer sig från andra naturreservat genom att de har:

  • marint syfte och beskrivning av hur syftet ska nås
  • en beskrivning av de marina värdena
  • marint anpassade föreskrifter
  • marina skötselområden med mätbara bevarandemål
  • uppföljning som anpassas till syfte och bevarandemålen
  • tillsyn.

De flesta naturreservaten omfattar både hav, stränder och öar. Förutom de marina naturreservaten finns fler områden som skyddar marina miljöer, exempelvis Natura 2000-områden, biotopskyddsområden samt biosfärområden.

Vad gör Havs- och vattenmyndigheten?​

Vi delar ansvaret för skydd av marina naturreservat med Naturvårdsverket. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för miljökvalitetsmålet "Hav i balans samt levande kust och skärgård". Vi arbetar för att skydda minst tio procent av havet till år 2020 i ett fungerande nätverk av skyddade områden.

Vi har tagit fram en analys av marina skyddade områden och en handlingsplan för marint områdesskydd. Vi arbetar också med vägledning om fiskereglering i marina skyddade områden.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Skyddade områden