Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten Riksintresse

Vombverket

Motiv till utpekandet av riksintresset

  • Nyttjas/kan nyttjas av många människor
  • Stor kapacitet och god kvalitet
  • Liten risk att påverkas av klimatförändringar
  • Behövs som reserv eller för framtida användning

Vattentäktens namn

Vombfältet

Ytvatten tas från Vombsjön.

Kommun

Lund

Län

Skåne

Typ av anläggning

Grundvatten med konstgjord infiltration

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten Riksintresse