Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten Riksintresse

Sörmons vattenverk

Motiv till utpekandet av riksintresset

  • Nyttjas/kan nyttjas av många människor
  • Stor kapacitet och god kvalitet
  • Behövs som reserv eller för framtida användning

Vattentäktens namn

Sörmon grundvattentäkt

Ytvatten tas från Kattfjorden i Vänern.

Kommun

Karlstad

Län

Värmland

Typ av anläggning

Grundvatten med konstgjord infiltration

Karta

Bild över området
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten Riksintresse