Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten Riksintresse

Karlskronas vattenverk och infiltrationsanläggning Johannishusåsen

Motiv till utpekandet av riksintresset

  • Nyttjas/kan nyttjas av många människor
  • Stor kapacitet och god kvalitet
  • Liten risk att påverkas av klimatförändringar
  • Behövs som reserv eller för framtida användning

Vattentäktens namn

Johannishusåsen

Ytvatten tas från Lyckebyån.

Kommun

Karlskrona, Ronneby

Län

Blekinge

Typ av anläggning

Grundvatten med konstgjord infiltration
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten Riksintresse