Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten Riksintresse

Gävle-Valboåsens dricksvattenanläggningar

Motiv till utpekandet av riksintresset

  • Nyttjas/kan nyttjas av många människor
  • Stor kapacitet och god kvalitet
  • Liten risk att påverkas av klimatförändringar
  • Behövs som reserv eller för framtida användning

Vattentäktens namn

Gävle-Valboåsen

Ytvatten tas från Gavleån.

Kommun

Gävle

Län

Gävleborg

Typ av anläggning

Grundvatten med konstgjord infiltration

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten Riksintresse