Uppföljning kustkvot pelagiskt fiske

Uppföljning kustkvot pelagiskt fiske för 2020

Tabellen uppdateras med en dags fördröjning.

OBS! Preliminära kvot- och fångstsiffror.

Senast uppdaterad: --

Infiskat de tre senaste veckorna
Art / Område Kvot (kg) Trål (kg) Övrigt (kg) Totalt (kg) Rest (kg) Andel infiskat