Uppföljning kustkvot pelagiskt fiske

Hitta på sidan

Uppföljning av kustkvot pelagiskt fiske för 2021. Tabellen uppdateras med en dags fördröjning.

Preliminära kvot- och fångstsiffror

Senast uppdaterad: --

Infiskat de tre senaste veckorna
Art / Område Kvot (kg) Trål (kg) Övrigt (kg) Totalt (kg) Rest (kg) Andel infiskat