Uppföljning kustkvot demersalt fiske

Uppföljning kustkvot demersalt fiske för 2021. Tabellen uppdateras med en dags fördröjning.

Preliminära kvot- och fångstsiffror

Senast uppdaterad: --

Uppföljning demersalt fiske
Art / Område Kvot (kg) Trål (kg) Övrigt (kg) Totalt (kg) Rest (kg) Andel infiskat