Daglig infiskning

Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal.

Senast uppdaterad: --

Daglig infiskning
Kvotfisk Kod Kvot Fångst Utnyttjat Rest 80% Fiskestopp