Områden av riksintresse för yrkesfiske - geografiska data

Geodata visar områden som är riksintresse för yrkesfiske enligt bestämmelserna i Miljöbalkens 3 kap. 5 §. Riksintresset omfattar havsområden, inlandsvatten och hamnar som bedöms vara av särskilt stor betydelse för näringen.

Syftet med bestämmelserna om riksintressen är att sådana områden ska ha ett långsiktigt skydd mot andra verksamheter som kan ha påtaglig negativ inverkan.

Villkor

Fri användning.

Kartadresser och nedladdning

  • Visningtjänst (WMS): http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-riksintresse-for-yrkesfiske/ows
  • Tjänst för direktåtkomst (WFS): http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-riksintresse-for-yrkesfiske/ows
Publicerad: 2014-01-29
Uppdaterad: 2020-02-04
Sidansvarig: Webbredaktion