Hitta på sidan

Riskklassning
av små avloppsanläggningar

Kungsbacka kommun har med stöd av LOVA-medel bedrivit ett projekt med syfte är att ta fram ett stöd för att periodisera tillsynen av små avloppsanläggningar utifrån risken för miljö och hälsa.

Ladda ner dokument

Sammanfattning av rapporten

Utgångpunkten för projektet har varit att när det föreligger högre risk för negativ miljöpåverkan från anläggningen ska tillsynsintervallet vara kort. Om risken för negativ miljöpåverkan istället är låg så kan tillsynsintervallet vara längre.

Som grund för bedömning av risken används dels den risk som själva anläggningen innebär utifrån dess konstruktion och behov av underhåll och skötsel, dels risken utifrån de fysiska förutsättningarna på platsen där anläggningen ligger.

Rapporten beskriver arbetet med att omstrukturera i verksamhetssystemet, samt att ta fram en metod för att hämta information från GIS-stödet för små avlopp så att alla små avlopp i kommunen kan riskklassas. I arbetet har kommunen också tagit fram en beräkningsmodell, som matats med uppgifter om anläggningarna tillsammans med riskvärden från GIS-kartan. I ett enda moment klassades cirka 5000
anläggningar. Riskvärdet översattes till ett tillsynsintervall omräknat i månader.

Publicerad: 2022-12-20
Sidansvarig: Webbredaktion