Gäller ett före­läggande med krav på åtgärder eller förbud mot utsläpp också mot en ny fastig­hets­ägare?

Nej, inte automatiskt. Tillsynsbeslut som föreläggande eller förbud gäller som huvudregel endast mot adressaten. Tillsynsmyndigheten kan dock enligt 26 kap 15 § MB första stycket välja att sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i Lantmäteriets fastighetsinskrivning. Beslut som är inskrivna i fastighetens inskrivningsdel gäller även mot ny fastighetsägare. Om föreläggandet eller förbudet gäller vid vite gäller som huvudregel vitet inte mot ny ägare. Ett löpande vite kan dock gälla även mot ny ägare från tiden för ägandeövergången. Detta framgår av 26 kap 15 § MB andra stycket.

Publicerad: 2017-01-30
Granskad: 2019-04-15
Sidansvarig: Webbredaktion