Hur gör man om man själv vill ta hand om slammet i slam­avskiljaren?

Slam är avfall och det är Naturvårdsverket som har nationellt ansvar för tillsynsvägledning för detta område. I den kommunala renhållningsordningen ska det framgå hur avfall i kommunen ska hanteras. Där bör det finnas information om hur man kan söka dispens från hämtning av slam från slamavskiljare (15 kap. 25 § miljöbalken).

Publicerad: 2017-01-30
Granskad: 2019-04-15
Sidansvarig: Webbredaktion