Vad händer med tillståndet till en avlopps­anläggning vid försäljning av fastig­heten?

När det gäller tillstånd så är detta knutet till fastigheten och anläggningen vilket innebär att det tas över av den nya fastighetsägaren/nyttjanderättsinnehavaren.

Publicerad: 2017-01-30
Granskad: 2019-04-15
Sidansvarig: Webbredaktion