Ska HaV:s allmänna råd om små avlopps­anläggningar för hushålls­spill­vatten också tillämpas för anläggningar dimensionerade för mer än 25 person­ekvivalenter?

Ja. Även om Naturvårdsverkets allmänna råd ursprungligen var avsedda för anläggningar upp till 25 personekvivalenter, vilket även gäller för HVMFS 2016:17 kan råden tillämpas också för anläggningar upp till och med 200 pe. Det måste alltid göras en bedömning av vilken skyddsnivå som ska gälla för varje enskild anläggning. Kraven ska anpassas efter recipientens känslighet och efter vad som krävs för att undvika olägenhet för människors hälsa eller miljön. För större anläggningar är det särskilt motiverat att ställa krav på robusthet eftersom riskerna för påverkan från ett orenat utsläpp är mer omfattande.

Publicerad: 2017-01-30
Uppdaterad: 2019-04-15
Sidansvarig: Webbredaktion