Är det lämpligt att villkora vatten­användningen i tillståndet om fastigheten har enkla vatten­installationer och låg vatten­förbrukning?

Det är inte lämpligt att villkora vattenanvändningen i ett tillstånd. Ett sådant villkor är svårt att följa upp för tillsynsmyndigheten. Det är mer ändamålsenligt att i tillståndet bestämma dimensionering för anläggningen istället för att villkora vattenförbrukningen. Förändringar av förutsättningarna för tillståndet, exempelvis åtgärder som ändrar avloppsvattnets sammansättning och mängd får inte utföras utan anmälan till myndigheten (14 § FMH). En sådan ändring skulle kunna vara installation av dusch eller tvättmaskin.

Publicerad: 2017-01-30
Granskad: 2019-04-15
Sidansvarig: Webbredaktion