Till vem ska beslut om miljö­sanktions­avgiften ställas vid inrättande av ett litet avlopp?

Beslut om miljösanktionsavgift (MSA) ska ställas till verksamhetsutövaren. Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för att lämna in ansökan om tillstånd/anmälan enligt 13 § FMH innan anläggningen inrättas/toalett ansluts och det är därför också verksamhetsutövaren som ska betala MSA ifall detta inte görs. Vanligtvis är det fastighetsägaren som är att anse som verksamhetsutövare.

Detta gäller även i de fall då en entreprenör med skriftlig fullmakt från fastighetsägaren ”sköter tillståndsprocessen” för fastighetsägaren eftersom entreprenören endast agerar som ombud och sköter handläggningen för fastighetsägarens räkning. Det finns flera rättsfall från mark- och miljödomstolen där det är tydligt att det är fastighetsägarens ansvar att lämna in ansökan om tillstånd till nämnden och att bara för att till exempel en entreprenör har haft fullmakt att ge in ansökan så innebär detta inte att entreprenören är den som blir avgiftsskyldig för miljösanktionsavgiften. Se till exempel dom från Mark- och miljödomstolen i Vänersborg 2014-12-21, M 4556-14 och Mark- och miljödomstolen i Växjö 2017-04-19, M 447-17.

Publicerad: 2018-05-30
Sidansvarig: Webbredaktion