Kan man ställa krav på att analys­resultat från prov­tagning av dricks­vatten till anläggningen ska ingå i en tillstånds­ansökan där fosfor ska fällas med hjälp av fällnings­kemikalier?

För att fosforfällning ska fungera behöver dricksvattnet ha rätt kvalitet. Om det finns skäl att misstänka att det ingående vattnet inte håller den kvalitet som krävs bör prövningsmyndigheten kräva att analys av det ingående vattnet görs. Prövningsmyndigheten kan sedan bedöma om fosforfällningen kommer att fungera som avsett eller om ytterligare åtgärder behövs.

Publicerad: 2017-01-30
Granskad: 2019-04-15
Sidansvarig: Webbredaktion