Finns det några bestämmelser om utsläppsvärden för biodammar?

Det finns inga bestämmelser eller andra rekommendationer än de allmänna råden (HVMFS 2016:17) om utsläppsvärden för biodammar. Myndigheten måste utgå från en bedömning i det enskilda fallet när man tar ställning till anläggningstyp och vilken reningsfunktion som behövs. Avgörande är då recipientens känslighet och andra platsspecifika omständigheter.

Publicerad: 2017-01-30
Granskad: 2019-04-15
Sidansvarig: Webbredaktion