Har BDT-avloppsanläggningar som är dimensionerade för 500 liter/dygn tillräcklig kapacitet för ett hushåll?

En bedömning av vilken avloppsanläggning som är lämplig måste alltid göras i det enskilda fallet för varje fastighet. Utgångspunkten för den dimensionerande belastningen bör grunda sig på ett antagande om lägst fem pe och åretruntboende. Detta framgår av HaV:s allmänna råd HVMFS 2016:17. Om det finns starka skäl mot detta kan bedömningen bli annorlunda. Det är dock fastighetsägaren som måste kunna lägga fram sådana skäl genom att exempelvis ange hur mycket vatten de förbrukar.

Det är möjligt att det för ett fritidsboende med låg vattenförbrukning räcker med en anläggning för 500 liter per dygn. Miljönämnden måste godkänna anläggningen och fastighetsägaren vara införstådd med att om de ändrar sin vattenanvändning så måste detta anmälas till myndigheten och de måste också vara beredda på att ändra eller bygga ut anläggningen. Ett stöd vid handläggningen kan vara den marknadsöversikt som VA-guiden gjort och som bland annat omfattar BDT-avloppsanläggningar.

Publicerad: 2017-01-30
Granskad: 2019-04-15
Sidansvarig: Webbredaktion