Karlskronas vatten­verk och infiltra­tions­anläggning Johannis­hus­åsen

Motiv till utpekandet av riksintresset

  • Nyttjas/kan nyttjas av många människor
  • Stor kapacitet och god kvalitet
  • Liten risk att påverkas av klimatförändringar
  • Behövs som reserv eller för framtida användning

Vattentäktens namn

Johannishusåsen

Ytvatten tas från Lyckebyån.

Kommun

Karlskrona

Ronneby

Län

Blekinge

Typ av anläggning

Grundvatten med konstgjord infiltration

Publicerad: 2016-09-20
Uppdaterad: 2020-04-01
Sidansvarig: Webbredaktion