Göteborgs stads dricksvatten­anläggningar

Motiv till utpekandet av riksintresset

  • Nyttjas/kan nyttjas av många människor
  • Stor kapacitet och god kvalitet
  • Liten risk att påverkas av klimatförändringar
  • Behövs som reserv eller för framtida användning

Vattentäktens namn

Göta älv och Delsjöarna.

Rådasjön (reserv)

Kommun

Göteborg

Län

Västra Götaland

Typ av anläggning

Ytvatten

Publicerad: 2016-09-20
Uppdaterad: 2020-04-01
Sidansvarig: Webbredaktion