Borgs vattenverk

Motiv till utpekandet av riksintresset

  • Nyttjas/kan nyttjas av många människor
  • Stor kapacitet och god kvalitet
  • Behövs som reserv eller för framtida användning

Vattentäktens namn

Glan

Kommun

Norrköping

Län

Östergötland

Typ av anläggning

Ytvatten

Publicerad: 2016-09-20
Uppdaterad: 2020-04-01
Sidansvarig: Webbredaktion