Bergaåsen med tillhörande anläggningar

Motiv till utpekandet av riksintresset

  • Nyttjas/kan nyttjas av många människor
  • Stor kapacitet och god kvalitet
  • Liten risk att påverkas av klimatförändringar
  • Behövs som reserv eller för framtida användning

Vattentäktens namn

Bergaåsen

Kommun

Ljungby

Växjö

Län

Kronoberg

Typ av anläggning

Grundvatten

Publicerad: 2016-09-20
Uppdaterad: 2020-04-01
Sidansvarig: Webbredaktion