Informationsträffar - vattenmiljö och vattenkraft

HaV kommer att informera om Program vattenmiljö och vattenkraft 2020-2022. Informationen vänder sig till bransch, intresseorganisationer, länsstyrelser och andra myndigheter.

Informationsträffar under våren 2021

Havs- och vattenmyndigheten kommer att informera om Program vattenmiljö och vattenkraft 2020-2022 och några projekt inom programmet.

Informationsträffar
DatumTiderInformationsträff om
4 februari13- 16Arbete med vägledningar för kraftigt modifierade vatten och samverkansprocessen
8 februari9-12Arbete med vägledningar om Natura 2000
11 februari13-16Arbete med vägledningar om miljöövervakning och ekosystembaserad lax- och ålförvaltning
Publicerad: 2020-12-18
Sidansvarig: Webbredaktion