Hitta på sidan

Informationsträff: Arbete med vägledningar om Natura 2000

Vägledning om att fastställa miljökvalitetsnormer, MKN, för vatten i överensstämmelse med bevarandemålen för Natura 2000 och Vägledning för översyn av bevarandeplaner.

Datum

8 februari

Tid

Klockan 09:00 – 12:00

Om

Havs- och vattenmyndigheten kommer att informera om Program vattenmiljö och vattenkraft 2020-2022 och några projekt inom programmet. Informationen vänder sig till bransch, intresseorganisationer, länsstyrelser och andra myndigheter.

Fokus under denna informationsträff

Information om programmet och om arbetet med:

  • Vägledning om att fastställa MKN för vatten i överensstämmelse med bevarandemålen för Natura 2000
  • och Vägledning för översyn av bevarandeplaner.

    Intresset är stort för att höra om vad som är på gång i arbetet i våra olika projekt och vi har nu fullbokat! Eventuellt kommer vi med fler informationstillfällen under våren. Tack för ditt intresse!

Informationsträffar under våren 2021

Havs- och vattenmyndigheten kommer att informera om Program vattenmiljö och vattenkraft 2020-2022 och några projekt inom programmet.

Informationsträffar
DatumTiderInformationsträff om
4 februari13- 16Arbete med vägledningar för kraftigt modifierade vatten och samverkansprocessen
8 februari9-12Arbete med vägledningar om Natura 2000
11 februari13-16Arbete med vägledningar om miljöövervakning och ekosystembaserad lax- och ålförvaltning