Hitta på sidan

Informations­träff: Arbete med vägledningar om miljö­övervakning och ekosystem­baserad lax och ålförvaltning

Information om Miljöövervakning av biologi i vattenkraftpåverkade vattendrag och sjöar, Miljöövervakning av hydromorfologi, Plan för genomförande av nationella förvaltningsplanen för ål och Plan för genomförande av ekosystembaserad laxförvaltning.

Datum

11 februari

Tid

Klockan 13:00 – 16:00

Om

Havs- och vattenmyndigheten kommer att informera om Program vattenmiljö och vattenkraft 2020-2022 och några projekt inom programmet. Informationen vänder sig till bransch, intresseorganisationer, länsstyrelser och andra myndigheter.

Fokus under denna informationsträff

Information om programmet och om arbetet med:

  • Miljöövervakning av biologi i vattenkraftpåverkade vattendrag och sjöar,
  • Miljöövervakning av hydromorfologi,
  • Plan för genomförande av nationella förvaltningsplanen för ål
  • och Plan för genomförande av ekosystembaserad laxförvaltning.

Informationsträffar under våren 2021

Havs- och vattenmyndigheten kommer att informera om Program vattenmiljö och vattenkraft 2020-2022 och några projekt inom programmet.

Informationsträffar
DatumTiderInformationsträff om
4 februari13- 16Arbete med vägledningar för kraftigt modifierade vatten och samverkansprocessen
8 februari9-12Arbete med vägledningar om Natura 2000
11 februari13-16Arbete med vägledningar om miljöövervakning och ekosystembaserad lax- och ålförvaltning