Miljökvalitetsnormer för vatten vid tillsyn och prövning

Vi vänder oss till tillsyns- och prövningsmyndigheter med syfte att underlätta tillämpning av miljökvalitetsnormerna för vatten enligt miljöbalken.