Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post

Taggar: Fartyg Tillstånd

Fartygstillstånd

Du som ska fiska yrkesmässigt i havet behöver ett fartygstillstånd.
Från och med 1 sept 2013 gäller detta oavsett längd på båten.

Villkor

  • Fartyget ska vara registrerat som fiskefartyg i Transportstyrelsens Sjöfartsregister
  • Du ska ha en personlig yrkesfiskelicens
  • Krav på utförsel av fartygskapacitet - fartyg upp till 5 meter kan undantas fram till 1 januari 2014

Fiskevattenägare - fiske med stöd av enskild rätt

Fartygstillstånd kan även beviljas den som fiskar med stöd av enskild rätt i havet och som säljer sin fångst i näringsverksamhet. I sådant fall behövs inte någon yrkesfiskelicens.

Begränsningar i tillståndet

Ett fartygstillstånd kan beviljas med särskilda begränsningar gällande fångstområde, sätt att fiska, redskap eller olika arter.

Krav på utförsel av fartygskapacitet

Krav på utförsel av kapacitet ur fiskeflottan gäller vid införsel av fartygskapacitet i flottan. Införsel av fartygskapacitet innebär att när man för in ett fartyg i den svenska fiskeflottan måste man föra ut minst lika mycket kapacitet i form av bruttotonnage (bt) och kilowatt (kW).

Ansökan om fartygstillstånd skickas till Havs- och vattenmyndigheten.

Publicerad: 2013-11-18
Uppdaterad: 2014-04-08

Sidansvarig: Frida Engberg