I N2000 områden ska man fastställa någon form av bevarandemål. Utgår dessa från naturtyper och arter som förekommer inom N2000-området?

Ett område utses för att där (som minst inom någon del av området) finns naturtyper eller arter som ingår i de förteckningar som finns i art- och habitatdirektivets eller fågeldirektivets bilagor. Naturtyperna och arterna behöver skyddas på europeisk nivå och urvalet sker på vetenskapliga grunder. Alla platser i medlemsstaterna där det finns skyddade naturtyper behöver inte utses som Natura 2000, men däremot så mycket som krävs för att naturtypen ska kunna finnas kvar på lång sikt.

Publicerad: 2020-06-15
Sidansvarig: Webbredaktion